Bezpieczeństwo IT

Coraz więcej jest sposobów i okazji w których firma może stracić wszystkie swoje zasoby w jednej chwili. Czy wyobrażasz sobie taką sytuację?

Wraz z postępującą digitalizacją kwestie bezpieczeństwa IT stają się sprawami kluczowymi dla firmy. Bo w coraz bardziej zaawansowanym technologicznie świecie coraz bardziej skomplikowane staje się odpowiednie zabezpieczenie firmowych danych. Jak więc to zrobić?

Jak zadbać o bezpieczeństwo systemów i informacji?

Sprawdź, gdzie na skali bezpieczeństwa znajduje się Twoja firma

analiza zasobów

Analiza zasobów

Dowiedz się, które elementy obecnej infrastruktury wymagają ochrony. Sprawdź czy nie został przeoczony element, który może narazić firmę na straty.

audyt bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa IT

Przeprowadzamy kontrolę procesów bezpieczeństwa w firmie. Sprawdzamy każdy punkt mogący stanowić dla niej zagrożenie. Raport, który powstaje w wyniku audytu, zawiera wszelkie niezbędne rekomendacje zgodne z obowiązującymi standardami ISO/IEC 27001 oraz zaleceniami ITIL (IT Infrastructure Library).

RODO

Audyty RODO

Ze względu na wysokie standardy i wymagania RODO, przeprowadzamy kontrolę procesów zbierania, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych osobowych w firmie. Raport, będący podsumowaniem kontroli, rekomenduje zmiany zgodnie z efektem kontroli.

Zobacz jakie działania powinny zostać podjęte, by firma i jej kluczowe zasoby stały się bezpieczniejsze

luki bezpieczeństwa

Zobacz, gdzie są luki bezpieczeństwa

Dowiedz się, gdzie w istniejących zabezpieczeniach znajdują się luki. Sprawdź czy są takie miejsca i zobacz, na co warto zwrócić szczególną uwagę

rekomendacje

Rekomendacje dot. bezpieczeństwa

Obierz odpowiedni kierunek. Pokażemy w którym kierunku iść by bezpieczeństwo kluczowych danych Twojej firmy zwiększało się.

Wdrażaj rozwiązania, które pomogą zapobiec poważnym awariom i przestojom w firmie

procesy i procedury

Procesy i procedury

Poprawiaj procesy bezpieczeństwa, twórz i uzupełniaj procedury, pokazuj pracownikom, na co powinni zwrócić uwagę i jakich zasad bezpieczeństwa przestrzegać.

komputer

Niezbędna infrastruktura

Uzupełniaj zasoby o elementy niezbędne do zachowania bezpieczeństwa.

dokumentacja

Konieczna dokumentacja

Kontroluj stan IT w swojej firmie. Otrzymuj dokumentację, która umożliwia zachowanie ciągłości procesów IT. Pokażemy, co powinno się w niej znaleźć.

Różne wymiary bezpieczeństwa

bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo fizyczne

Znajdujące się w Twojej firmie sprzęty i kluczowe dla firmy dane wymagają dobrej ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami fizycznymi. Chroń je najskuteczniej jak tylko to możliwe.

Dowiedz się jak zadbać o fizyczne bezpieczeństwo danych Twojej firmy. Jak zabezpieczyć przed kradzieżą? Nieuprawnionym dostępem? Jak ochronić infrastrukturę przed zalaniem i pożarem?

bezpieczeństwo www

Bezpieczeńtwo (w) sieci

Zabezpieczaj zasoby w firmie. Chroń je przed nieuprawnionym dostępem i utratą kluczowych danych firmowych.

Chroń zasoby firmy na wszystkich wirtualnych płaszczyznach, korzystając z najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Sprawdź dlaczego do zabezpieczenia w sieci wybieramy i polecamy rozwiązania firmy Sophos.

W kwestii bezpieczeństwa fizycznego są jeszcze inne obszary, o których chętnie porozmawiamy

monitoring IP

Monitoring IP i zabezpieczenie dostępu do obiektu

Wszystko, co jest związane z kamerami, możesz powierzyć nam. Zaprojektujemy i przeprowadzimy montaż infrastruktury, jeżeli trzeba zabezpieczyć obiekt „od zera”. Poprawimy istniejący monitoring, jeżeli nie spełnia on swojej roli. Rozbudujemy infrastrukturę jeżeli monitoring powinien być rozszerzony o nowe funkcje.

kamera

Wykorzystujemy kamery do ułatwienia funkcjonowania w firmie

Kamery mogą w znaczny sposób ułatwić działalność operacyjną. Zainstalujemy je w miejscach, które pozwolą Ci kontrolować zasoby przedsiębiorstwa, proces produkcyjny – słowem pomożemy Ci stworzyć rozwiązanie dla większej produktywności firmy.

kontrola dostępu

Tworzymy systemy kontroli dostępu

Gdy w obiekcie konieczne jest ograniczenie dostępu pracownikom do wyznaczonych odgórnie stref w budynku, stworzymy system, który na to pozwoli. Bazując na Twoich wymaganiach i oczekiwaniach stworzymy system od podstaw lub rozbudujemy obecną infrastrukturę tak, by mogła służyć także do kontroli dostępu.

Kontakt
close slider